Tarkistan puolestasi, voitko rakentaa rakennuksen tietylle alueelle

0 Comments

Filosofian maisteri on luonnonekologian ympäristönsuojelun tutkinto. Tämä tutkinto on suunniteltu opettamaan yksilöille taitoja tulla ympäristönsuojelutoimijaksi, joita tarvitaan nyky-yhteiskunnassa.

MPhil-ohjelma on suunniteltu tarjoamaan opiskelijoille nyky-yhteiskunnassa tarvittavat tiedot ja taidot tulla ympäristönsuojelutoimijaksi. Se ei tarjoa opiskelijoille vain opetussuunnitelmia, joissa on tietoa ympäristön suojelemisesta, vaan se sisältää myös opetussuunnitelmia, jotka sisältävät historian, tieteen, uskonnon, johtamisen ja sosiologian opetussuunnitelmia, joita voidaan käyttää integroitavaksi erilaisiin muiden oppilaitosten tai oppilaitosten opiskelemiin aiheisiin. järjestöt.

Tämä tutkinto voidaan suorittaa neljän vuoden tai kahdeksan lukukauden aikana. Ajan pituus riippuu siitä, valitsetko pää- vai osa-aikaiset opinnot sekä siitä, valitsetko yhden virran (

Pitkän aikavälin kestävyys on monilla toimialoilla yhteinen tavoite, ja se on erityisen tärkeää rakentamisen kannalta.

Vaikka ilmasto muuttuu, jotkin luonnonelementit, kuten jäätiköt ja joet, ovat edelleen koskemattomia. Tämä tarkoittaa, että joitain luonnonalueita voidaan käyttää kestävään rakentamiseen.

Tämän aiheen tutkiminen oli kuitenkin vaikeaa, koska aiheesta on niin vähän tietoa. Ei ollut selvää vastausta siihen, olisiko mahdollista rakentaa kestäviä rakennuksia alueille, jotka ovat aiemmin olleet jäätiköiden tai jokien käytössä.

Projektini päätavoitteena oli luoda kartta, joka näyttäisi kaikkien niiden kaupunkien sijainnit, jotka voisivat mahdollisesti käyttää tätä menetelmää rakennusprosessissaan. Halusin nähdä, voisinko luoda algoritmin, jonka avulla voisin selvittää, mihin nämä rakennukset voitaisiin mahdollisesti rakentaa

Ympäristönsuojelun filosofian maisteri on henkilö, joka on kirjoittanut yhden kattavimmista ja oivaltavimmista luonnonkartografiatutkimuksista.

Filosofian maisteri on ympäristönsuojelun, luonnonkartografian ja sen kaikkien sovellusten asiantuntija. He ovat tutkineet aihetta vuosia ja heillä on syvä ymmärrys sen toiminnasta tieteellisestä näkökulmasta sekä yhteiskunnan kokemien sosiaalisten, kulttuuristen, poliittisten, taloudellisten ja ekologisten muutosten näkökulmasta.

Tällä henkilöllä on laaja tietämys eri aloilta. Tämä sisältää tietoa luonnonsuojelutoimista eri puolilla maailmaa sekä tulevaisuuden ilmastonmuutosmalleja.

Mihin voin rakentaa talon

Tämä infografiikka auttaa sinua ymmärtämään maapallon maantieteellisiä piirteitä ja sitä, missä olisi paras paikka rakentaa talo.

Maapallo on laaja ja monipuolinen paikka, ja monilla mailla on omat ainutlaatuiset piirteensä. Maan pääpiirteillä voi olla merkittävä rooli päätettäessä, mihin talo rakennetaan. Itse asiassa tutkimusten mukaan jopa 85 % talon rakentamisen kustannuksista johtuu sijainnista, kun maakustannukset ovat 67 % ja rakennuskustannukset vain 8 %.

Jotta voit tehdä tietoisen päätöksen unelmiesi kodin rakentamisesta, sinun on tiedettävä kaikki nämä maantieteelliset ominaisuudet ja niiden vaikutus kotisi rakentamiseen.

Kysymys talon rakentamisesta ei ole helppo. On liian monia huomioitavia tekijöitä, kuten ympäristönsuojelu, luonnonkartografia ja muut toissijaiset tekijät.

On olemassa kolme päätyyppiä mahdollisia kohteita, joita voit käyttää talosi rakentamiseen: maatalousmaa, suojelualueet ja vähävaikutteiset vyöhykkeet.

Hankkeessa kehitettiin kartta ekosysteemistä, johon he ajattelivat, että talo voitaisiin rakentaa. Kartan avulla ihmiset näkevät, kuinka kaukana koti on luonnonympäristöstä, kuinka hyvä ilmanlaatu on ja millaisia kasveja tai eläimiä siellä voi asua.

Tässä artikkelissa esitellään kolmen tyyppisiä karttoja, joita voidaan käyttää uusien asuntojen tai kaupunkikeskusten rakentamiseen: luonnonkartat, satelliittikartat ja digitaaliset kartat.

Talo ja sen vaikutus ympäristöön

Tämän artikkelin tarkoituksena on vastata kysymykseen, onko talo ympäristön kannalta hyvä vai ei. Se on analyysi luonnontilan käytöstä rakennetuissa tiloissamme.

Koti on elämämme tärkein osa. Siellä vietämme suurimman osan ajastamme ja sillä on valtava vaikutus ympäristöön.

Mitä talolle sitten tapahtuu tulevaisuudessa? Tämä kysymys saa ihmiset todella ajattelemaan omaa kotiaan ja sen käyttöä tulevaisuudessa. Ajatus siitä, että jonkun talolla voi olla valtava ympäristövaikutus paikkaan, on uusi ajatus, mutta tutkimukset osoittavat, että tälle skenaariolle on uskottavia tuloksia.

Tyypillinen amerikkalainen koti sisältää noin 40-60 tonnia hiilidioksidiekvivalenttia – yli 10 kertaa enemmän kuin kaikista muista lähteistä yhteensä, Carnegie Mellonin yliopiston vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan.

Tässä artikkelissa käsitellään ympäristönsuojelun nykytilaa ja sitä, kuinka voimme ryhtyä toimiin ympäristön säästämiseksi.

Talo on merkittävä ympäristön pilaantumisen aiheuttaja. Keskimääräisen amerikkalaisen kodin hiilijalanjälki on noin kaksi kertaa suurempi kuin sen asukkaiden yhteinen hiilijalanjälki.

Miten voimme lieventää tätä? Professori Lutz Heinemann ehdottaa, että ihmisten pitäisi ottaa enemmän vastuuta talostaan, jossa he asuvat, ja varmistaa, että he yrittävät asua hiilijalanjäljettömässä kodissa.