Tien rakentaminen metsän lähelle

0 Comments

Metsäalueen lähellä sijaitsevan asutusalueen rakentamisen on sanottu olevan tärkeä kehitysvaihe lähialueille. Kaavaa laadittaessa on harkittava mahdollinen tie, joka siirtyisi metsään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että tie on poikkeusluonteinen ja sitä ympäröivä maasto joudutaan suojelemaan. Rakennustöiden aloittamiseksi teillä tehtävien korjaus- ja uusimistöiden kustannuksista huolehtiminen on välttämätöntä. Tienrakentamisen yhteydessä on huomioitava maaperän kantavuus ja ihmisten ja luonnonvaraisten eläinten […]


Tarkistan puolestasi, voitko rakentaa rakennuksen tietylle alueelle

0 Comments

Tarkistaminen on tärkeä osa rakentamista. Kun haluat rakentaa rakennuksen, joka on sopiva alueelle, sinun on tehtävä huolellinen tarkastus. Tämän avulla voit varmistua siitä, että rakennuksesi sopii ympäristöön ja että sillä on tarvittavat määräykset ja vaatimukset. Ennen kuin aloitat rakentamisen, tarkista paikalliset lait ja säännöt tarkasti. Tarkista, mitkä ovat tarpeellisia lupia ja lupamuotoja, joita tarvitset. On […]


Tarkista kuinka ihminen vaikuttaa ympäristöön

0 Comments

Ihmisen vaikutus ympäristöön on suurin koskaan havaittu. Tutkimukset osoittavat, että meidän toiminta vahingoittaa ja muuttaa luontoa, ja useiden kokemusten perusteella joudumme pysähtymään pohtimaan, miten voimme rajoittaa tuhoisia toimenpiteitä. Meidän on tarkistettava, miten muuttamalla omia toimintoja voimme olla osa ratkaisua ympäristön saamiseksi paremmalle puolelle. Seuraavassa on tarkistuslista, jonka avulla voit katsoa, miten voit vähentää negatiivisia ympäristövaikutuksiasi: […]